حالم بهم می خورد

حالم از هوا بهم می خورد

باز هم بارانیست،برف هم بزودی اضافه می شود

حالم از خرمالو بهم می خورد

یخ زده

حالم از همسایه بالایی بهم نمی خورد

امروز سوارم کرد،ماشینش گرم بود

حالم از همسایه پائینی بهم می خورد

بخاری ندارد،آمده خانه ی ما اطراق کرده

حالم از سیگار بهم نمی خورد

در سرما می چسبد(کاپیتان بلک باشد ترجیحاً)

حالم از نامرد بهم نمی خورد

حال می دهد جدیداً

ایمان را کاری نداریم

تا تو ناراحت نشوی

 

پا ورقی با حالت تهوع

حالم از ادعا بهم می خورد.قول بده تا سیلی را نخوردی،کاملا جدی است.

ضمنا در جریان باش برای تو بود و برای تو خواهد بود.

                                                                     به رسم گندم با سلام

/ 5 نظر / 9 بازدید
کلاغ

نگفتی دختر همسایهیه پایینی چطور مخصوصا الان که خونه ی شما هم اطراق کردن

وحید

اول اینکه سلام دوم اینکه چی شد تغییر بعد از گذشت یک روز؟ سوم اینکه به خاطر تو حالم از خرمالو بهم می خورد؟ و از نامرد بهم نمی خورد؟ چهارم اینکه یک فکری به حال ایمان خوب است شاید.

نازنکن

سلام آره منم داره بهم می خوره حالم را می گم سیگار دیگه جواب نمی ده پایه افیون قوی تری هستی

یواشکی

[نیشخند] فقط میخندم [خنده]