تو راست می گویی

مشکلم صداقت است

بی وفایی را هم الصاق کن

 حتی اگر دلیلی برایش نباشد

نوش جانم

نگرانی اسمش  آزار است

حتی اگر پس چهارشنبه ای باشد

 

پاورقی با ایجاد مشکل از روی بی وفایی و کمی آزار

خدایا این رسمش است؟

                                                             به رسم گندمبا سلام 

/ 1 نظر / 8 بازدید
azamusic

اول اینکه سلام دوم اینکه صداقت در بی وفایی خوبه. بالاخر نوعی صداقته! حداقل با این نوع صداقت این نوع آزار را لازم نداری.