خوب است

برای نفس کشیدن هوا لازم است

پس هوا خوب است

برای گس شدن کام خرمالو لازم است

پس خرمالو هم خوب است

برای در آمدن ار تنهایی همسایه بالایی هست

پس او هم خوب است

برای رسیدن به باغچه همسایه پایئنی لازم است

او را هم خوب حساب می کنیم

سیگار برای تسکین بهتر از کدئین و دیازپام است

جهنم و ضرر، خوب فرضش می کنیم

کار بزرگ مرد می خواهد

پس صد در صد خوب است

برای اطمینان قلب ایمان لازم است

احتمالا خوب است

برای گریستن و آرام شدن سجاده بد نیست==>(خوب است)

بالا  که گفتم ،خوب است

برای فهمیدن اشتباه و برای تنبیه شدن ۴٠ روز کافیست

پس مجازات خوب است

 

پاورقی به خوبی

گاهی دیدن خوب است.گاهی حس کردن خوب است.گاهی وجود داشتن خوب است

همه چیز خوب است.به خاطر تو همه چیز خوب است.اصلا مگر با تو بد هم وجود دارد؟ 

                                                                                    به رسم گندم با سلام

/ 2 نظر / 8 بازدید
نازنکن

بیا قسمت یکی مونده به آخرم زدیم تو گوشش برم مطالبت را بخونم