سیگار هم بد نیست

امروز هوا تعریفی نداشت...

شاید دلیلش ارزان شدن خرمالو ست

همسایه بالایی با گربه اش رفته شمال...

جهت آب و هوا

سیگار هم بد نیست...

دوباره شروع کردم به کشیدن

ایمان پیشرفت داشته...

در قلبم نفوذ کرده،شروع کردم به نماز خواندن

نامرد هم بچه خوبیست...

با هم رفیق شدیم

راستی همسایه پائینی رفته مولوی...

جهت فروش قفس مرغ عشق

 

پا ورقی به پر رنگی حضور ایمان

بگو که برای تو بدون اش درست است

                                                  به رسم گندم با سلام

 

 

 

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
کلاغ

نه سیگار هم بد نیست منتظر میمونم ببینم داستان تو به کجا میرسه هرچی بیشتر کشش بدی بیشتر مشتاق میشم لینکت هم میکنم تا راحت بتونم بهت سر بزنم

محمد کیان مهر

نگهدارندگان شعله ها با رسالتی فراموش شده پیوند انسان و نور را انکار می کنند این گره گاه بحران است و سرچشمه طوفان ها در من ! من ؛ تنها باسرمایی ماندگار در ژرفای وجود بیرون از این کوره راه از پای در آمده فرمانروایی می کنم آه ای گل یخ ازخواب تابستانیت بیدار شو