هست که هست

هوا بارانیست...

طبیعی است پائیز است

به کلیشه پشت بام را اضافه می کنیم

پشت بام خیس است...

مشکلی ندارد،همسایه بالایی ایزوگامش کرده

ناودان کنار پنجره همسایه پایینی است...

مشکل خودش است،به جهنم

 خرمالو روی میز همسایه بالایی ست...

حال کرده از پنجره دستی دراز کرده و  چیده

پوستش روی راهپله زیر زمین جلوی در خانه همسایه پائینی ست...

هست که هست

سیگار...

مسخره است،همسایه بالایی دار حال ترکش است

ایمان...

خوب است،همسایه پائینی کنارش گذاشته

نامرد...

شروع کرده به نماز خواندن،احتمالا مثل سیگار مسخره است.

 ضمنا گربه همسایه بالایی با شکم سیر جلوی شومینه در حال چرت است ...

به آرامی نامرد بر روی سجاده

 

پا ورقی به زیبایی تو و به آرامی نامرد پای سجاده

حتما برای تو بوده و برای تو خواهد بود.

                                                         به رسم گندم با سلام

/ 2 نظر / 9 بازدید
باران

سلام مثه اینکه خرمالو خیلی دوست داری... آخه دو سه جا از پستات خرمالو رو نوشتی... به رسم گندم با سلام برام خیلی جالبه... قضیش چیه؟...