ایمان،بد نیست آزمایش کردم

امروز هوا مسخره نبود،غیر قابل تحمل بود...

باید در زیر زمین خانه ماند و بیرون نیامد

خرمالو های گندیده نبودند،چیده شده بودند...

برای پذیرایی از مهمانها با لبخندی مسخره به مسخرگی هوای دیروز

سیگارهمچنان خوب، اما کم است ...

افیون لازم است

ایمان،بد نیست آزمایش کردم

مثل سیگار است اما ۴ بسته اش  کم است

چیزی سراغ داری؟

                                                   به رسم گندم با سلام

 

 

/ 5 نظر / 10 بازدید
وحید

خیلی خوب بود.[دست] حال کردم از نوع نوشتنت. بعدش چه جوری ایمان را آزمایش کردی؟

نازنکن

دیدی سیگار را بازم گفتی[چشمک] ما دیروز اینه همه گفتیم به چشم خوب نگاه کن شما اومدی هوای مسخره را غیر قابل تحمل کردی همینجوری پیش بری مردود میشی عزیز زیبایی را تمرین کن آزمایش نه تمرین !

نازنکن

ولی باور کن با نوشته هات حال می کنم

JesUs TeaRs

سیگار..در زیرزمین!! خوبه!![نیشخند]

مهراد

سلام مطلب خوبی بود ولی منو چرا لینک نکردی؟[گل][شوخی][سوال]