ایمان

هوا بارانی نیست، مسخره است

خرمالو های همسایه  نرسیده اند، گندیده اند

سیگار بد نیست ،خوب است

((ایمان))

 نمی دانم ،آزمایش می کنم

شاید آن هم مثل سیگار خوب باشد

چشم به هم بزنی 40 روز تمام شده  و ...

اگر خوب باشد 4 بسته می خرم

انگار این هم مثل عشق خریدنی شده

                                               به رسم گندم با سلام

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
نازنکن

نگار راست می گه همه چیز به نگاه ما بستگی داره منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن [خداحافظ]

شهاب

من آپه خواستی سر بزن منتظرم[گل]