سریال نداریم

امشب سریال نداریم...

پا ورقی با حرارت 350 درجه فارنهایت به مدت نامعلوم

گرمی وجود تو وصف ناپذیر است.ثانیه هایی به بزرگی سال و شیرینی بهشت.مال خودم است

                                                                              به رسم گندم با سلام

/ 2 نظر / 8 بازدید
سحر

سریالهایت شیرین باشید چرا تلخ .... [گل]

وحید

اول اینکه سلام دوم اینکه سریال نبود خلاصه کوتاهی از زندگی بود. سوم ممنون از جواب سوال که پرسیده بودم!