زود تر مبلغ را بگو

بفرما کمی پول

بفرما کمی بیشتر پول

هر چند که می دانی چشم ندارم ببینمت

اما فرض کن عاشق چشم و ابرویت هستم

مبلغ را بگو

با کمی بیشتر خریدینی هستی

اندکی بیشتر از بهای دیروزت

اما باز هم خریدینی هستی

زود تر مبلغ را بگو

چند نفر دیگر هم در لیست خرید هستند

باید به خرید آنها هم برسم

پاورقی به جوهر قلم خریدار

خدایا بر سر دوراهیم.نکند بپیچم و جاده نپیچد.نکند مسقیم بروم داخل دیوار...

چه کنم؟

                                                                                  به رسم گندمبا سلام

/ 7 نظر / 14 بازدید
گندم

توکل کن به خدا...به روزم...با سلام.

azamusic

اول اینکه سلام دوم اینکه برای نفرت پول می دهی؟ فکر کنم مفته!

بی نشان...

بازار، بازار سیاه آخر این خرید و فروش ها هم باز همه تنهاییم....

بی نشان...

مسیر مهم نیست. آدم باید راه خودش و بره.... حتی اگه مطمئن باشی کنارت یه دره عمیق منتظره... نه...؟

بی نشان...

همه ی پستای این صفحه خوندنی بود. خوشحالمون کردین با برگشتنتون. خسته که نیستین؟ . . یا حق[گل][گل][گل]