سال روزش مبارک است

در راهرویی پر از گریه کودکان و فریاد مادران

مردی ایستاده

منتظر!...

پرستار می آید و نوید می دهد

سالها می گذرد...

اکنون سالروز همان انتظار زیباست

سال روزش مبارک است

                                                        به رسم گندم با سلام

/ 1 نظر / 8 بازدید