خوشبخت باشی

بستری آرام

یا شاید پرتلاطم

نمی دانم شاید گاهی آرام و گاهی پر تلاطم

آغوشی گرم

یا شاید سرد

نمی دانم شاید گاهی گرم و گاهی سرد

نمی دانم گیجم

ماتم

مبهوتم

یعنی تمام شدی؟

یعنی....

پاورقی

خدایا نوکریم

نمی دانم بگویم خوشبخت باشی یا نباشی

شاید طریق عشق بگوید خوشبخت باشی

اما...

بی خیال خوشبخت باشی

                                                                        به رسم گندمبا سلام

/ 7 نظر / 9 بازدید
امیر

سلام/یه جمله و بس... دنیا دیگه جایی واسه ما نداره...

مامانی هستی

سلام ناتمام ها تمام میشوند و بازهم ناتمامی دیگر می آید و تکرار......

بی نشان...

به نظرم باید بگویی... چون به هر حال رفته است تا به گمانش خوشبخت باشد.

بی نشان...

برایت می نویسم: اینجا حال تمام ما خوب است تو اما باور نکن ـــــــــــــــــ حالت خوبه؟ امیدوارم بتونی باهاش کنار بیای...

بی نشان...

رسم است. یک قانون نانوشته... که به عشق آزموده که نه! آویخته شویم... + باز هم خدا را شکر صراط عشقت مستدام[گل]