می نویسیم

می نویسیم هوای ابری

می خوانیم هوای عالی

می نویسیم خرمالو

می خوانیم میوه ای جذاب

می نویسیم همسایه بالایی

می خوانیم مردی مهربان

می نویسیم همسایه پائینی

می خوانیم مردی زحمت کش

می نویسیم سیگار

می خوانیم شاید مسکن

می نویسیم مرد

می خوانیم الگو

می نویسیم ایمان

می خوانیم ایمان یا شاید چیزی فراتر

 

پاورقی با ایمان

می نویسم تو می خوانم زندگی

                                                      به رسم گندم با سلام

/ 1 نظر / 7 بازدید
نازنکن

[دست] حال می کنم اینجا دست بزنم اول شدم دوست دارم دست بزنم می نویسم نازنکن تو بخون علی جون