خرابم آقا

سلام آقا

مادرش نظر کرده اسمشو بذاره ابوالفضل

غلامت نذر کرده بیاره پابوست کربلا

آقا غلط کردم

من کی باشم که بخوام کفر بگم

آقا 7 روز شد

همه گفتن به خدا توکل کن

امشب ختم قرآن گرفتیم

چی بگم آقا؟

 خرابم

نمی دونم شاید زیادی خوبم

 

پاورقی با چشمهای قرمز

خدایا هزار مرتبه شکرت

آقا کمک                                                    به رسم گندمبا سلام

/ 0 نظر / 14 بازدید