به خاطر من

شاید هوا به خاطر من بارانیست

شاید آخرین خرمالوی درخت به خاطر من تنهاست

شاید همسایه بالایی به خاطر من مهربان است

شاید همسایه پائینی به خاطر من  بد بخت است

شاید سیگار به خاطر من خوب است

شاید مرد به خاطر من مرد است

ایمان را نمی دانم

جز ایمان مسئولیت همه را می پذیرم

 

پاورقی به خاطر من

به خاطر من آرام باش.به خاطر من آرام باش و به خاطر من آرام باش

جهت یاد آوری، برای تو بود و برای تو خواهد بود               

                                                                         به رسم گندم با سلام

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
وحید

اول اینکه به خاطر تو سلام دوم اینکه به خاطر تو زندگی همین است که هست سوم اینکه به خاطر تو خاطر خوبی است؟