فقط پاورقی

پاورقی با نام پروردگارم

مرکز ثقل را یافته ام.

دلم است.می لرزد.می لرزد و لرزه اش تمامی اعضا و جوارحم را به لرزه وا می دارد

چه قرار است به روزش بیاید؟

می شکند؟آرام می شود؟یا میمیرد؟

پروردگارا به خودت سپردم

                                                                 به رسم گندمبا سلام

/ 1 نظر / 10 بازدید