...

...

 

پاورقی به سرعت یک ثانیه و ماندگاری همیشه

حتی اگر یک ثانیه بود بگو

(شاید فردا شب به قصه درخت خرمالو برگردیم)

                                                 به رسم گندم با سلام

/ 3 نظر / 10 بازدید
سحر

سلام سه نقطه هات داره زیاد میشه ... یه کاری کن ... [گل]

باران

سلام.... ............................................................ (خوب من باید به نقطه هات نظر بدم دیگه؟؟؟؟؟)[نیشخند] ........................................................................

مامانی هستی (سایه صبور)

سلام یک ثانیه تا چی ؟ ماندگاری کدام موضوع ؟ اما از این یک ثانیه ها استفاده میکنم که بگویم امیدوارم که همیشه درخت خرمالویت بار بدهد تا ثانیه های بیشمار/ یاحق