۱۳٩۱/٢/٢۱
آقا کمکش کن

یه رو سیاه میگه سلام

یه رو سیاه میگه توبه

یه رو سیاه میگه غلط کردم

و یه رو سیاه میگه میخوام آدم باشم

آقا کمکش کن

پاورقی

به خدا غلط کردم

علی ذوالقدر

۱۳۸٩/۱/۳٠
...

سلام آقا

امشب دلم هوای صحن حرمت رو کرده بود

هوای بارون داخل حرمت

هوای چک چک قطره های بارون از ناودون طلات

هوای سینه زدن زیر بارون

هوای....

آقا بازم می خوام بیام

پاورقی

خدایا شکرت

یعنی من بیدار بودم؟

یعنی خواب نبوده؟

                                           به رسم گندم با سلام

علی ذوالقدر

۱۳۸۸/۱۱/۱٠
خدایا شکرت

تمام شد

یا شاید امتحانی بزرگتر شروع شد

 

پاورقی

خدایا شکرت

آقا این بار هم رد شدم

علی ذوالقدر

۱۳۸۸/۱۱/۸
خرابم آقا

سلام آقا

مادرش نظر کرده اسمشو بذاره ابوالفضل

غلامت نذر کرده بیاره پابوست کربلا

آقا غلط کردم

من کی باشم که بخوام کفر بگم

آقا 7 روز شد

همه گفتن به خدا توکل کن

امشب ختم قرآن گرفتیم

چی بگم آقا؟

 خرابم

نمی دونم شاید زیادی خوبم

 

پاورقی با چشمهای قرمز

خدایا هزار مرتبه شکرت

آقا کمک                                                    به رسم گندم با سلام

علی ذوالقدر

۱۳۸۸/۱۱/۳
...

سلام آقا

مگه نمی گن باب الحوائجی

مگه نمی گن امید آخری

مگه نمی گن دکتر دکترایی

چه بگم آقا

کفر بگم؟

چی بگم؟

 

علی ذوالقدر

۱۳۸۸/۱۱/٢
آقا کمک

سلام آقا

اینجا رو ممدد از شما فقط می تونست باز کنه

اومدم بگم کمک می خوام

اومدم بگم که نوکرت اومده این بار متوقع تر از همیشه

آقا مادرش امروز دم تکیه ات بوده

نمی خوای که نا امید برش گردونی؟

آقا نیگه اش دار

قول می دم باهاش بیام پابوست

آقا التماس می کنم

پاورقی با اظظراب پشت در ICU

خدایا شکرت

آقاکمک

                                                                           به رسم گندم با سلام

علی ذوالقدر

۱۳۸۸/٦/٢٤
خراب شد

برو  از سر چهارراه ۴ تا عمله بنا بیار

اره را هم داده ام تیز کنند سر راه آن را هم بگیر

کار زیاد داریم

اره کردن درخت خرمالو

خراب کردن خانه ی همسایه بالایی و پائینی

حکم نامرد هم آمده امروز اعدام می شود

سجاده را هم بده به مسجد محل

 

پاورقی...

خدایا شکرت

خودخواهی هم خوب است مثل سیگار ۴ بسته لطفا

 

علی ذوالقدر

۱۳۸۸/٦/٢۱
می نوازد

می نوازد

بر تارهای تنبور

 

پاورقی با سرمستی از طنین تنبور

خدایا شکرت دیشب خوب بود نه بهتر بود نمی دانم شاید عالی بود

                                                          به رسم گندم با سلام

علی ذوالقدر

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]